אנשי ונשות החלוץ – HeChalutz Frauen und Männer

רשימות נשות ואנשי הכשרות החלוץ לפי אתרי ההכשרה – נתקבל בתודה רבה והרשאה בלעדית לפרסום באתר אינטרנט זה מאת חוקר השואה ד"ר פרנץ יוזף ויטשטאם – כל שימוש וכל פרסום בכל מדיום בכל צורה שהיא חייב אישור בכתב מראש מבעלי אתר זה או מהחוקר ד"ר ויטשטאם בעצמו

כל הזכויות לרשימות הכשרות החלוץ של ד"ר פרנץ יוזף ויטשטאם ALL COPYRIGHTS ARE OF Dr. Franz-Josef-Wittstamm – Any kind of publication in any medium or format whatsoever must have in advance a written approval either of the owner of this website or of Dr. F. J. Wittstamm himself