גלריית וידאו

26.1.2023 יואב גד פותח ביבנה תערוכת הכשרות החלוץ

"משואה לתקומה" – "הכשרות החלוץ (1933 – 1947) – דור המשך". ערב יום השואה הבינ"ל 2023 – אשכול הפיס, יבנה. התערוכה שלפניכם מספרת את סיפור ההכשרות היהודיות הציוניות בגרמניה בתקופת השואה – הרעיון, ההיקף, המעשה, האנשים, המנהיגים, המקומות, האירועים, לוחות זמנים, תחילה וסוף מעשה. תנועת "החלוץ" הייתה תנועה עולמית שהוקמה בשנת 1922, של נוער ציוני שמטרתו הגשמה ועלייה לא"י. הכשרות "החלוץ" היו כלל עולמיות – בגרמניה, פולין, שוודיה, עירק ועוד . בגרמניה בשנות השלושים של המאה הקודמת היו 139 הכשרות. בתחילת במלחמה היו 17 הכשרות ומתוכן 3 הכשרות ציוניות דתיות. ההכשרה האחרונה, אותה ניהל חלקית אבא שלי, פונתה בהוראת הגסטאפו ביום 19.4.1943 וכול אנשיה, כולל 117 חניכים של אבא שלי, נשלחו דרך ברלין לאושוויץ. ברדתם מהרציף בברקנאו – אושוויץ התייצב אבא שלי בפני הקצין האחראי ואמר לו שיש עמו נערים ונערות צעירים אשר יודעים לעבוד. הקצין שלח אותו חזרה לקבוצה. לימים התברר שהקצין היה ד"ר מנגלה. ויותר מכך , אנשי המחנה , האס אס והגסטאפו, כבר ידעו וחיכו לטרנספורט הזה, בגלל שידעו שהם כוח עבודה טוב. הנערים והנערות היו במחנות נפרדים, עברו את אושוויץ, צעדת המוות, וסדרת מחנות נוספים כמו – בונה, מונוביץ, מטהאוזן, דכאו, בוכנוואלד וברגן בלזן . עם השחרור ב 19 מאי 1945 ,הצטרף אבא שלי, עפ"י בקשתו של ד"ר נחום גולדמן מהסוכנות היהודית, למוסד לעלייה ב', לארגון "הבריחה". במסגרת זו הוא הצטרף "לקיבוץ בוכנוואלד", משם נוהלו חלק מפעולות ההצלה והעליה הבלתי לגאלית של שארית הפליטה של יהודות אירופה. המקום היה בעברו הכשרה יהודית של החלוץ משנות השלושים בגרינסהוף – דרום גרמניה, שם הורי נישאו. ארבע אנקדוטות בקצרה – 1.את התערוכה יצרתי מידע אישי, מעקב ומחקר רב שנים, ומארכיב אישי גדול הכולל דוקומנטים, עדויות, תצלומים וספרים. 2. אבא שלי, אהוד הרברט גרובלד , נולד בשנת 1914 בברלין, היה מראשי הנהגת מרכז החלוץ בברלין, מדריך בכיר בהכשרות החלוץ , ניצול שואה. אבי מעולם לא סיפר לי את סיפור חיו. 3.באוגוסט 1940 היה אבא שלי שותף להכנה ושילוח טרנספורט של 1,700 בני נוער בעלייה בלתי לגלית לא"י, אשר בסוף המסע נתפס ע" הבריטים ואנשיו הועלו על אוניית הגירוש "פאטריה", אשר ההגנה פוצצה בנמל חיפה בנובמבר 1940. 4.עם גירוש אנשי ההכשרה בנויינדורף , דרומית לברלין, בתאריך 19.4.1943 – לקח אבי את דגל ישראל שהיה במרכז ההכשרה, גזר אותו ל 12 חלקים ונתן כול חלק למדריכים במקום. רק חלק אחד הגיע לארץ בשנת 1945 עם אנליזה בורינסקי.. בעוד יומיים יקבל אבא שלי, אהוד הרברט גרובלד, את אות "יהודי מציל יהודי" , המקביל לאות חסידי אומות עולם ביד ושם. עיבוד ועריכה ארי ליפינסקי "Ein Leuchtfeuer der Auferstehung" – "Hachsharot Hechalutz (1933–1947) – Die nächste Generation". Video von Zohar Gad Am Vorabend des Internationalen Holocaust-Gedenktages 2023 – Eshkol Hapayis, Yavne. Diese Ausstellung erzählt die Geschichte der jüdisch-zionistischen Ausbildung in Deutschland während des Holocaust – die Idee, den Umfang, die Tat, die Menschen, die Führer, die Orte, die Ereignisse, die Zeitpläne, den Anfang und das Ende der Tat. Die "Hechalutz"-Bewegung war eine globale Bewegung, die 1922 von zionistischen Jugendlichen gegründet wurde, deren Ziel es war, nach Israel auszuwandern. Die "Hechalutz"-Hachsharot (Ausbildungszentren) gab es weltweit . In Deutschland gab es in den 1930er Jahren 139 Hachsharot . Die letzte Ausbildung, die teilweise von meinem Vater durchgeführt wurde, wurde auf Befehl der Gestapo am 19.4.1943 und aller ihrer Mitglieder evakuiert. Darunter 117 Camper meines Vaters, wurden sie über Berlin nach Auschwitz geschickt. Als sie in Birkenau-Auschwitz vom Bahnsteig stiegen, erschien mein Vater vor dem zuständigen Offizier und erzählte ihm, dass bei ihm Jungen und Mädchen seien, die arbeiten könnten. Der Offizier schickte ihn zurück zur Gruppe. Später stellte sich heraus, dass der Offizier Dr. Mengele war. Außerdem wussten die Leute des Lagers, SS und Gestapo, diesen Transport bereits und warteten darauf, weil sie wussten, dass sie gute Arbeitskräfte waren. Die Jungen und Mädchen befanden sich in getrennten Lagern, gingen durch Auschwitz, den Todesmarsch und eine Reihe anderer Lager wie Bonnet, Monowitz, Mauthausen, Dachau, Buchenwald und Bergen-Belsen. Nach der Befreiung am 19. Mai 1945 trat mein Vater auf Wunsch von Dr. Nahum Goldman von der Jewish Agency dem Mossad Le'Aliyah Bet und der Organisation "Bericha" bei. In dieser Funktion trat er dem "Kibbuz Buchenwald" bei, von wo aus einige der Rettungsaktionen und die illegale Einwanderung der Überresteder Flüchtlinge von Yehudund Europa durchgeführt wurden. Der Ort warfrüher die jüdische Ausbildungdes Pioniersaus den 1930er Jahren in Greenshof-Süddeutschland, Dort haben meine Eltern geheiratet. Ich habe die Ausstellung mit persönlichen Informationen, Nachbereitung und langjähriger Recherche und aus einem großen persönlichen Archiv erstellt. Mein Vater, Ehud HerbertGrobald, wurde 1914 in Berlin geboren, war einer der Leiter des Hechalutz Zentrums in Berlin, ein leitender Ausbilder in der Hechalutz Ausbildung, ein Holocaust-Überlebender. In zwei Tagen wird mein Vater, Ehud Herbert Grobald, die Auszeichnung "Jüdischer Retterjude" erhalten, die dem Titel "Gerechter unter den Völkern" in Yad Vashem entspricht. Zusammenstellung und Redaktion Ari Lipinski.

26.1.2023 / יבנה, פתיחת תערוכה אודות הכשרות החלוץ בגרמניה בשנים 1933-1947 על ידי יואב גד במעמד ראש העיר מר רועי גבאי, סגן ראש העיר, חברי מועצת העיר ובני נוער, תושבי העיר, אורחים וניצולי שואה 1933-47
Hilde Simcha who celebrated her 99th birthday on August 31st, 2022, Rivka Bacia blessed be her memory, played in the Auschwitz Orchester, and were later among the founding generation of Kibbutz Buchenwald in Israel (founded in June 1948 between Rishon LeZion, Ramla and Rehovot which since 1952 is named Kibbutz Netzer Sereni. הילדה שמחה אשר חגגה יום הולדת 99 ביום 31.8.2022 ורבקה בציה ז"ל ניגנו בתזמורת באושוויץ. לאחר עלייתן ארצה השתייכו לחבורת המקימים של קבוץ בוכנולד בשמו הראשון (הקבוץ נוסד ביוני 1948) אשר שמו .השתנה ב-1952 לקבוץ נצר סרני.
הכשרות החלוץ – דור המשך
שלום רב,
אני עומד כאן היום לפניכם, עם פתיחת התערוכה בנושא "ההכשרות היהודיות הציוניות של החלוץ", בראש מורכן וזקוף קומה, לכבוד ולזכר אבא שלי, אהוד הרברט גרובלד, שהיה ממנהיגי מרכז החלוץ בגרמניה , מדריך ומנהיג לשותפיו לדרך ולחניכיו, עמם הלך מההכשרות ארנסדורף ונויינדורף למחנה ההשמדה אושוויץ.
קבוצת המדריכים והחניכים היו לי מראשית דרכי – סמל, מופת, דוגמא אישית, עדות להקרבה וכוח רצון, להגשמה משואה לתקומה. אנשים מופלאים, ראויים להערכה והערצה על עוז ליבם, אומץ , הקרבה, חברות, אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד.
מראשית דרכי, משחר ילדותי , הכרתי את כול המדריכים והחניכים ששרדו, אותם ואת בני ובנות זוגם וילדיהם. תמיד הייתה לי אליהם הערכה וכבוד רב, הם היו לי למשפחה.
כך הדבר עד עצם היום הזה. הקמנו קבוצה של דור המשך למדריכי וחניכי ההכשרות בגרמניה. אנחנו מונים 65 איש, ביניהם 3 מדור ראשון – פאולה שטרן (99), הילדה שמחה (98), אלי היימן (96). לפני כחודשיים הלכה לעולמה אסתר בז'רנו (קרומל) בהמבורג בגיל 97.
אנחנו עוסקים בעמותה באיסוף מידע, חומרים, דוקומנטים וצילומים מהשנים 1938 – 1947 , קורות חיים של השורדים ומעקב אחר המשפחות שעלו לארץ ישראל , הקימו משפחה, בנו את הארץ, הקימו פעלו וחינכו דורות אחריהם. לאלי היימן החי בירושלים יש נינים, להילדה שמחה החייה בקבוץ נצר סרני יש בני נינים.
נפגשנו עם כול החבורה בקבוץ נצר סרני בתאריך 19.6.2021 והיה אירוע יוצא דופן בחשיבותו וההתרגשות שיצר. לקראת המפגש הוצאנו ספר – תרגום מגרמנית לעברית לספרון של אנה בורינסקי (אורה אלוני) שנכתב בגרמנית בכתב יד בשוויצריה במאי 1945, הודפס בגרמנית בקבוץ מעין צבי ביולי 1970 .
הקמנו עמותה "הכשרות החלוץ – דור המשך", פתחנו אתר אינטרנט, היכנסנו עשרות רבות של תמונות ומסמכים ל-JEWIKI.NET בראשותו של ד"ר מיכאל קינטופ Dr. Michael Kühntopf ובעזרתו של ידידנו ארי ליפינסקי חבר הקבוצה.
יש בידנו אוסף מסמכים גדול מאוד, יש בכוונתנו להקים בית עדות, ארכיון ומוסד להקניית הידע והנצחת המסורת של דור המייסדים. יש לנו כוונה להקים אנדרטה בכניסה לקבוץ נצר סרני, הלוא הוא "קבוץ בוכנוואלד", לכבוד ולזכר מנהיגי החלוץ בגרמניה, המדריכים והחניכים של ההכשרות היהודיות ציוניות.
אנחנו בתהליך של תרגום התערוכה הזו , שהקים ויסד ידידי היקר בנו פלסמן, לעברית והבאתה לישראל, בתקווה שתוקם ותשכון בקבוץ נצר סרני.
הערכה רבה נתונה לאנשי מוזיאון המרי, לפרופ' יוהנס טוכל ולד"ר קריסטין מולר, לשותפי – בנו פלסמן, וסטלה הינדמית ובטינה לדר, על קיום תערוכה זו בזמן ובמקום החשוב והמשמעותי הזה.
אני מלא הערכה וכבוד לחברי "משפחתי השנייה" – דור ראשון שני שלישי ורביעי של החלוצים של תנועת החלוץ בגרמניה, אנשי ההכשרות ומשפחותיהם, שבשמם ולכבודם ולזכרם אני עומד וניצב כאן היום בגאווה ובראש מורם.
אני, יואב גד, בן אהוד ועליזה גרובלד, טייס חיל האוויר הישראלי מזה 54 שנים, אשתי נאוה גד וביתי זהר גד המסיימת לימודי רפואה באוניברסיטת בן גוריון בב"ש.
משפט אחרון, אתמול מלאו 48 שנים למלחמת יום הכיפורים , מלחמה שנכפתה עלינו, בה הותקפנו ע"י כול מדינות ערב המקיפות אותנו במטרה להשמיד אותנו . השתתפתי גם במלחמה זו, זו הייתה מלחמה קשה ביותר, מלחמת קיום, שרדנו ונצחנו. לא רצינו במלחמה אבל ידענו ללחום, וללמוד את הלקח – לסמוך רק על עצמינו, חיינו בידינו !
ולימים הגענו לפיוס וידידות בין ישראל וגרמניה והתאפשר שלום עם מצרים, ירדן ומדינות ערביות מוסלמיות נוספות.
אני מביא לכם את מסר הערכים האוניברסליים של החיים והשלום מעם ומארץ התנך.
כנס "אני מאמין" של קבוצת ההנצחה והנחלת המורשת של הכשרות החלוץ בגרמניה 1930-1947 / דור המשך
בסרט של הערוץ הראשון של הטלביזיה הגרמנית מראשית שנות השמונים של המאה העשרים מתואר קבוץ נצר סרני, מתראיינים מייסדים ניצולי שואה ובוגרי מסגרות ההכשרה מחד וצעירים שנולדו בקבוץ או הצטרפו אליו מאידך
Veröffentlicht am 19.05.2014 Ari Lipinski ist der Verasser des Buches Kibbuz konkret. (www.arilipinski.com Tel.: Kibbuz-Vortrag bestellen +972-54-7875745) Hier im Interview über die Kibbuz-Industrie im WDR-Film von Klaus Siebecke über Kibbuz Netzer Sereni. Kibbuz Netzer Sereni wurde in Israel am 18. Juni 1948 von Shoa-Überlebenden aus den KZs Buchenwald, Bergen Belsen und Auschwitz gegründet, nachdem sie eine landwirtschaftliche Ausbildung im Hachshara-Rahmen noch in Deutschland nach dem Krieg bekamen. Ari Lipinski, gebürtiger Israeli, war 1985-1988 Gesandter der Kibbuz-Bewegung in Deutschland. 1986 hat er mit Jugendleitern der ZJD – Habonim Dror (Zionistische Jugend in Deutschland) Israels MP Shimon Peres im Eingang der KZ-Gedenkstaätte Bergen Belsen mit israelischen Flaggen begrüßt. 1987-8 hat Ari Lipinski sein Buch "Kibbuz konkret" in Deutschland publiziert. Darin ist ein besonderes Kapitel der Entwicklung der Kibbuz-Industrie und ihrer Auswirkung auf die Kibbuz-Gesellschaft gewidmet. (Mehr darüber in der obigen Webseite.) Wir danken Klaus Siebecke und dem WDR für den fairen und korrekten Bericht. Der Film wird nun ins Internet per Youtube gestellt, um über den Kibbuz zu informieren, und auch ein digitales Denkmal für die im Film vorkommenden Personen zu sein, die nicht mehr unter uns sind. Mehrere der Kibbuz-Gründer und ein Junge (Shimri Shafran Sel.A. aus dem Team der Avokado-Plantage), der später als Kommando-Soldat der IDF (Israels Armee) gefallen war. Im Film sehen Sie die diversen Produktionszweige des Kibbuz und Interviews mit den Gründern und mit jungen Mitgliedern. Liebe Zuschauer, Sie sind herzlich eingeladen, sich den schönen Kibbuz in Israel vor Ort anzuschauen. Gute Reise und Viel Spaß! Wer will, kann gern zur Publikation eines neuen Buches über den Kibbuz durch Spenden helfen. (Kontakt über obige Webseite.) Herzlich SHALOM, Ari Lipinski.

להלן שרות הנגשת מידע ותיעוד גם עבור דור ההמשך בקבוצתנו, שכמה מהם הינם נצר למשפחות כמה ממייסדי ומראשוני קבוץ נצר סרני, אשר היו ניצולי שואה וחלקם אף היו בוגרי מסגרות ההכשרה. חלק מניצולי השואה היו לפני מלחמת העולם השנייה ואף במהלך תקופת השואה במסגרות הכשרה ציוניות בגרמניה. חלק ממייסדי ו/או מראשוני קבוץ נצר סרני היו במסגרת ההכשרה רק לאחר מלחמת העולם השנייה כהכנה לעלייתם ארצה. להלן סרטוני יוטיוב אשר אולי לא לכל אחד מבני המשפחה יש את התיעוד הזה. את הקישורים הללו עם מעט דברי הסבר תמצאו כעת  באנציקלופדיה   JEWIKI

קבוץ נצר סרני ערב יום השואה 27.4.2014 – עדויות של ניצולי שואה
קבוץ נצר סרני טקס ערב יום השואה 7.4.2013 – עדויות של ניצולי שואה
ארי ליפינסקי מקבל כשליח התנועה הקבוצית וקבוץ נצר סרני את ראש ממשלת ישראל שמעון פרס בכניסתו לאתר ההנצחה ברגן בלזן היכן שנרצחה גם אנא פראנק, בביקור ראשון של ראש ממשלה ישראלי בגרמניה ב-27.1.1986
בראיון למהדורת החדשות בטלביזיה הגרמנית ארי הסביר את משמעות השם נצר סרני ומי היו אנצו סרני ומייסדי הקבוץ
Ari Lipinski (www.arilipinski.com) welcomed Israels PM Shimon Peres on 27.1.1986 at the gate of the memorial of KZ Bergen Belsen, where Anne Frank had been murdered 1945. Some of the survivors of KZ Bergen Belsen belongend on 18.6.1948 to the founding group of Kibbutz Netzer Sereni. As the envoy of the Kibbutz Movement and a member of Kibbutz Netzer Sereni, Ari Lipinski explained on German TV the special name of the Kibbutz. Netzer is the word of Isaiah chap 11, vers 1. "a shoot" (offshoot): "A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit". Sereni stands for Enzo Sereni who was an Italian Jew, a member of a Kibbutz in Palestine, who became 1944 a British paratrooper. He jumped over then Jugoslavia, was caught by the German Nazis, who brought him to the Dachau KZ where he was executed at the notorious Wall on 18. Nov. 1944. The mame of Kibbutz Netzer Sereni stands symbolically for the Jewish tree which was cut during the SHOA and lost 6 millions, but thereafter resurrected in the Land of Israel, just as the prophet Isaiah had said. Out of the wounded tree new branches shoot. Kibbutz Netzer Sereni which commemorates Enzo Sereni and the Jewish solidarity during WW II, is an example of the recovering tree of the Jewish people. Ari Lipinski (www.arilipinski.de) begrüßte Israels MP Shimon Peres am 27.1.1986 am Eingang zur KZ-Gedenkstätte Bergen Belsen, wo u.a. Anne Frank ermordert wurde. www.arilipinski.com A. Lipinski erklärte der Tagesschau und weiteren deutschen TV-Sendern den Namen seines Kibbuzes "Netzer Sereni", der 1948 durch SHOA-Überlebende aus Bergen Belsen, Buchenwald und Auschwitz gegründet wurde. Als Gesandter der Kibbuz-Bewegung in Deutschland hat Ari eine Gruppe von Jugendleitern der Zionistischen Jugend in Deutschland (ZJD) nach Bergen Belsen gebracht. Sie waren dort die einzigen, die den israelischen MP mit einer israelischen Flagge begrüßt haben. Peres hat es natürlich bemerkt, und kam zur Gruppe um SHALOM zu sagen. Er kannte Ari Lipinski aus früheren Anlässen in Israel. Mehr zu diesem Besuch Peres in Deutschland und zu den damaligen israelischen Bemühungen, den Verkauf von deutschen Leopard-Panzern an Saudi Arabien zu verhindern, können Sie auf der Webseite lesen: www.arilipinski.com . Man kann Ari Lipinski zu Vorträgen in Deutschland über den Kibbuz, über Israel-Aktuell, über Israels und die Bedeutung der Wasser-Knappheit, zu Bibel-Themen und über besondere hebräische Kommentare zur Thora (in Deutsch erklärt) laufend bestellen. Shalom.
ארי ליפינסקי עם ידיד ישראל הגדול יוהנס ראו לקראת היבחרו של ראו להיות נשיא גרמניה ושעות לפני קבלו תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בן-גוריון על תרומתו הסגולית לבניית גשרי הבנה וידידות בין ישראל וגרמניה
Ari Lipinsk (www.arilipinski.de) mit MP Johannes Rau und Frau Christina Rau bei der Baumpflanzung einer Friedens-Olive im Wald deutscher Länder im Negev am 25.11.1998. * Siehe: www.arilipinski.com * Rau würdigte in seiner Rede Walter Hesselbach, einen großen Freund Israels, der selbst als deutscher Sozialist von den Nazis verfolgt und vom Arbeitsplatz entlassen wurde, und apäter die Ehrendoktorwürde der Universitäten Jerusalem 1974 und Tel Aviv 1970 sowie 1980 den Golda Meir Preis erhielt. Vor der Baumpflanzung hat Ari Rau das Wasser-Reservoir-Projekt am Yatir Wald im Negev unweit Arad gezeigt. Daraufhin gab J. Rau die Schirmherrschaft für das Reservoir-Projekt. Anschließend begleitete Lipinski Rau zur Ben Gurion Universität in Beer Schewa, wo Rau die Ehrendoktorwürde für seine Verdienste als Brückenbauer zwischen Israel und Deutschland erhielt. Diese Veranstaltungen fanden im Vorfeld seiner Wahl zum Bundespräsidenten im Mai 1999 statt. Vor der Baumpflanzung hat Ari Rau das Wasser-Reservoir-Projekt am Yatir Wald und erhielt von ihm die Schirmherrschaft für das Projekt. Ari Lipinski war früher u.a. als Wirtschaftsberater von NRW und Johannes Rau in Israel tätig. So hat Ari z.B. Rau mit der großen NRW-Wirtschaftsdelegation bei deren Israel-Reise im März 1995 begleitet und betreut. Ari Lipinski hält in Deutschland Vorträge über ISRAEL-Aktuell, Ökologische Innovationen aus dem Land der Bibel, Kibbuz, Die Bedeutung der Wasser-Knappheit für Israel und den Nahen Osten, Bibel-Kommentare und über besondere hebräische Erläuterungen der Thora. Tel: +972-54-7875745. lipinskiari@gmail.com www.arilipinski.com