גרובלד הרברט אהוד

הרברט אהוד גרובלד נולד גרמניה 1914 נפטר ישראל 2007 ממנהיגי ארגון "החלוץ"  בגרמניה. עסק בהצלה באמצעות הכשרה ועלייה לא"י בשנות השלטון הנאצי תוך סיכון חיים. נשאר בגרמניה על מנת להמשיך בהכשרה ושיגור חניכים לישראל. גורש עם חניכים למחנה השמדה אושוויץ-בירקנאו בשנת 1943. לאחר ששוחרר ממחנה הריכוז נשאר בגרמניה וניהל את פעילות "הבריחה" לארץ ישראל כולל במסגרת המוסד לעליה ב' מקבוץ בוכנוולד בחוות גרינגסהוף ליד פולדה מצפון לפרנקפורט בגרמניה