תידור יחזקאל

יחזקאל תידור  יליד פולין, היה אסיר בתי סוהר ומחנות ריכוז מספטמבר 1939 ועד שחרורו באפריל 1945. בבוכנוואלד ובמיוחד באושוויץ-בונא עבד בעבודות כפייה. בזכות קרבתו לאסירים קומוניסטים התמנה למזכיר בלוק וסדרן עבודה. בהזדמנויות רבות סייע לאסירים ואף הציל אותם – יהודים ולא יהודים כאחד – תוך סיכון עצמי