Conference 19.6.2024 כנס

לשם דיפדוף במסמכי פי די אף נא לפעול עם חיצי הדפדוף בתחתית כל מסמך

מידע מפורט נוסף אודות מקבלי אות "המציל היהודי" מוצאים בתפריט הניווט העליון בדף אתר זה במדור המציל היהודי

כל הזכויות לתמונות במאמר להלן הן של עמותת הכשרות החלוץ בגרמניה 1933-1947 / דור המשך ושל יואב גד

כל הזכויות לסרט יוטיוב להלן הן של עמותת הכשרות החלוץ בגרמניה 1933-1947 / דור המשך ושל יואב גד

הזכויות לקטע הסרט אודות יעקב זילברשטיין ז"ל הן של המפיקה שהיא עמותת ארגון אסירי הנאצים לשעבר ודורות ההמשך. תודתנו ליו"ר אברמי זילברשטיין הבן של יעקב אשר זכה לקבל את אות המציל היהודי מאת בני ברית המרכז העולמי ירושלים

את הסרט הסריטה שי קול מקבוץ נצר סרני