גלריית תמונות ומסמכים

ניתן לבחור הרחבת הטקסט בסרגל עליון ולדפדף במסמכי פי די אפ באמצעות החיצים בתחתית החלון של כל מסמך

ארתור פוזננסקי ז-ל יקבל את אות " המציל היהודי " ביום השואה 2024 בטקס של מרכז בני ברית העולמי מירושלים וקק"ל ביער הקדושים

להלן רשימת קישורים לביוגרפיות של אנשי ונשות הכשרות החלוץ בנוינדורף, אהרנסדורף והאנגלסברג – תודתנו החמה לחוקר השואה ד"ר פרנץ-יוזף ויטשטאם Liste der Links zu individuellen Biografien der Personen der Hachshara in Neuendorf, Ahrensdorf und Hangelsberg- Unser herzlicher Dank gilt dem Shoa Forscher Dr. Franz-Josef Wittstamm

FULDA-CONFERENCE-כנס-פולדה-על-קורות-היהודים-במקוםSET-9.2023 25.06.2023-תשובת-הנשיא-יצחק-הרצוג-ליואב-גד 21.5.2023-מכתב-יואב-גד-לנשיא-יצחק-הרצוג

.

גרט זומרפלד, מספר כיצד שרד את הכשרת נוינדורף ואת סיפור אניית המעפילים פאטריה אשר טובעה בשוגג בנמל חיפה בידי יהודים תודתנו מסורה לניר אילון שהעביר לנו את העדות המיוחדת

NEUENDORF-im-Sande-2-pages

חוברת מידע על אהרנסדורף מאת עמותת ד"ר פידלר הנמצאת בנויינדורף

AHRENSDORF-BUCHLEIN-Dr.-Fiedler

חוברת מידע אודות הרברט אהוד גרובלד מאת עמותת ד"ר פידלר הנמצאת בנויינדורף

GROWALD-HERBERT-HEFT-FIEDLER

בתאריך 7.8.2023 קיבלנו מד"ר פרנץ יוזף ויטשטאם רשימה של כ-200 שמות של כל מי שהיה בהכשרת החלוץ בנויינדוף ועוד רשימה של 300 ביוגרפיות של אנשי ונשות הכשרות אהרנסדורף

10.8.2023-A-Ahrensdorf The-Hachshara-of-the-Landwerk-Neuendorf-Biographies Zehn-Chanichot-in-Hachschara-in-Neuendorf-Biographien Noar-Agudati-in-Neuendorf-BIOGRAPHIEN-LINKS

תודתנו נתונה לגב' ד"ר שושנה (שושי) חבקין על שהעמידה לרשותנו את מכתבו המרגש ומלא ההערכה והזיכרונות ההיסטוריים של הרברט אהוד גרובלד ז"ל אל איזידור (איזי) פיליפ ז"ל, האבא של שושי

אנו מודים מאוד ליוסי גיורא, הבן של פטר גוראו, על מסירת הרשימה החשובה על נוינדורף והעמדת המידע לרשות הציבור וכן עבור קורות החיים המדהימים שנמצאים במסגרת מתחת לטבלת השמות ובנוסף על לקט תמונות ממפגשי חברי הכשרות החלוץ בארץ

Belegschaftsliste-Neuendorf-1.4.1943-רשימת-שמות-נוינדורף פטר-הנס-גוראו-על-סוס-זכרונות-מקורות-חיים-מדהימים-שליקט-הבן-יוסי-גיורא 6-2023-טבלת-תעודות-משפחת-גוראו-ותמונות-מפגשים Ahrensdorfer-Biografien_-www.spuren.imvest.de-Dr.-Franz-Josef-Wittstamm

www-Gruner-Weg-Paderborn-complete-Erstellt-von-Dr.-Franz-Josef-Wittstamm

RUTH WEIL INTERVIEW YAD VASHEM inklusive HACHSHARA Ahrensdorf und Neuendorf sowie KZ DACHAU und AUSCHWITZ רות וייל זכרונות כולל הכשרות אהרנסדורף ונויינדורף ומחנות דאכאו ואושוויץ ועלייה ארצה

WEIL-RUTH-COMPRESSED ספר-נפתלי-רון Naftali-Ron-Interview-vom-28.11.2014

במסמכי פי.די.אפ. נא לדפדף באמצעות חיצים בתחתית המסמך

30.06.2022-merged-חוברת-השקת-התערוכה-ומידע-רקע

18.7.2021-מכתב-לנשיא-יצחק-הרצוג

סט-תמונות-מכנס-דור-המשך-בקבוץ-נצר-סרני-19.6.2021-1

OK-25.03.2021-נגה-תורגמן-חוברת-עבודת-בית-ספר-אודות-הסבתא-אינגה-רחל-מוזס

דף-עדות-היימן-אלי

5.8.2021-הסבר-לשימוש-באנציקלופדיה-JEWIKI-יהדות-שואה-ישראל-כעת-גם-בעברית

את התרגום לגרמנית של מכתבו של משה גרזון אודות מרטין גרזון נא למצוא על ידי מעבר לעמוד 2 באמצעות החץ בתחתית המסמך

BRIEF-AN-FREUNDE-VON-MARTIN-GERSON-מכתב-ממשה-גרזון-