פיליפ איזי איזידור

איזידור איזי פיליפ היה אסיר באושוויץ והשתתף בתחרויות אגרוף שארגנו השומרים הנאצים, כדי לזכות במנות אוכל נוספות שחילק בין חבריו המורעבים. לאחר צעדת המוות, במהלך מסע רכבת לגרמניה, סיכן את חייו כאשר ירד מהקרון באחת התחנות ללא אישור, וחילק מים לאסירים גוססים בשאר הקרונות. לאחר המלחמה פעל למען עלייה בלתי לגאלית לארץ, ועלה ב-1946 באוניית המעפילים תל חי

ד"ר שוש חבקין, הבת של איזי פיליפ, מקבלת גם בשם אחותה פנינה איתי, את אות המציל היהודי עבור איזי איזידור פיליפ 6.5.2024

http://spurenimvest.de/2020/09/13/philipp-isidor-2/http://spurenimvest.de/2020/09/13/philipp-isidor-2/